Hizmet şartları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

 1.1 SATICI

Unvanı: Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi Ve Tic. A.Ş.

(Bundan böyle “ Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi Ve Tic. A.Ş.” veya “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres: Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:95 Beylikdüzü / İstanbul Türkiye
Mersis No: 0626002953500019
Telefon: 0212 855 73 73
Fax: 0212 855 73 74
E-posta adresi: mh@muya.com
Ürün iade adresi: Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:95 Beylikdüzü / İstanbul Türkiye. Posta kodu: 34528

 

1.2 ALICI

Adı Soyadı: 
Adresi : 
E-Posta : 
Telefon :

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi Ve Tic. A.Ş. ’ye ait www.muya.com alan adlı web sitesinden (“Web sitesi”), Satıcı ’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme ’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Kodu

Adı

Miktarı

Fiyatı

ToplamKargo Bedeli:
KDV Dahil Toplam:
Ödeme Şekli: 
Teslimat Adresi: 
Teslimat Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, İnternet Sitesi’nde belirtiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI ’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 SATICI, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.3 SATICI, İnternet Sitesi ve/veya mobil Uygulama ’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile internet sitesi ve/veya mobil uygulama ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya mobil uygulama ’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, ALICI ’ya internet sitesi ’ne ve/veya Mobil Uygulama ’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

4.4 İnternet sitesi ve mobil uygulama SATICI ’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.5 SATICI, İnternet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve materyaller yasal koruma altındadır. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama ’da bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI ’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.6 ALICI ’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.7 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesi ’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI ’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI ’nın işbu sözleşmenin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo Firması Jetiz Kurye (Aras Kargo) ’dir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8 Sözleşme konusu ürünler, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.9 Ürününler ‘in ALICI ’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI 'ya teslim edilememesinden dolayı ALICI sorumlu tutulamaz.

4.10 SATICI, sözleşme konusu ürününler ‘in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.11 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.12 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI ’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.13 Ürününler ‘in tesliminden sonra ALICI ‘ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve   Sitesi’nde ve Mobil Uygulama ’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI ’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde SATICI 'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.14 ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI ’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI ’nın ALICI ’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4.15 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI 'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI ’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

4.16 ALICI ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI 'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

4.17 SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI ’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

4.18 ALICI ’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI ’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

4.19 Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.20 Internet sitesinde SATICI tarafından sunulan ürünler kapsamında kullanılması için birden fazla kampanyaya yer verilebilir. ALICI, işbu kampanyaların ancak birinden yararlanma hakkını haiz olup birden fazla kampanya ALICI tarafından yapılacak aynı alışveriş içerisinde birlikte kullanılamaz. Internet Sitesinde oluşabilecek sistem hatası nedeniyle birlikte kullanıma sehven açılan kampanyalardan yararlanarak verilen siparişlerin SATICI tarafından derhal iptal edilme hakkı saklıdır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI ’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI ’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI ’ya aittir. 
Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI ’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI ’ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. 
Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI 'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 


 1. a) Üçüncü kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
  b) İade formu
  c) Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI ’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI ’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI ’ya iade edecektir. 


Ürün SATICI ’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI ’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI 'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI ’ya geri gönderilecektir.

 
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ’nin internet sitesi üzerinden sipariş edeceği aşağıdaki ürünler için de cayma hakkını kullanamayacaktır; 

 1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.
  b) ALICI ’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler. 
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler. 
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler. 
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler. 
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler. 
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler. 
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI ’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler. 
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI ’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.

MADDE 7- ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI

Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.Ş ve tüketici arasında doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

SATICI  

Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.Ş

ALICI  

Adı/Soyadı :  
Eposta : 
Tarih :